ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE EU SECCAM OÜ VEEBIPOES

Veebipoe www.seccam.eu isikuandmete vastutav töötleja on EU SECCAM OÜ (registrikood 11747877) asukohaga Vana-Vaida tee 6, 75302 Vaida alevik, Rae vald ja tel: +3725255363 ning e-posti aadress: info@seccam.eu

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

 • ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress
 • kauba tarneaadress
 • isikuga seotud pangakonto number
 • kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
 • klienditoe andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:

 • isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaupade kohale toimetamiseks
 • ostuajaloo andmeid, milleks on ostu kuupäev, kaup, kogus ja kliendi andmed, kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks
 • pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks
 • isikuandmeid, milleks on e-posti aadress, telefoni number, kliendi ees- ja perekonnanimi, töödeldakse selleks, et lahendada klienditoega seotud küsimusi, milleks on erinevad kaupade ja teenuste osutamisega seonduvad küsimused
 • veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe  kasutusstatistika tegemiseks

Õiguslikud alused:

 • isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil
 • isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks, milleks on raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse:

 • isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning probleemide lahendamiseks
 • ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja kliendi aadress edastatakse kaupa tarnivale kullerile
 • isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks

Turvalisus ja andmetele ligipääs:

 • Isikuandmeid hoitakse teenusepakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmete vaatamine ja muutmine:

 • Isikuandmeid saab näha ja vajadusel teha ka parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab isikuandmete kohta infot, kui võtta ühendust veebipoe klinditoega.

Nõusoleku tagasivõtmine:

 • Kliendil õigus isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta teavitades sellest veebipoe kliendituge e-posti vahendusel (info@seccam.eu).

Andmete säilitamine:

 • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Kui veebipoes on ost sooritatud külalisena ehk ilma kasutajakontota, siis säilitatakse isikustatud ostuajalugu kolm aastat.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Otseturustusteadete saamine:

 • E-posti aadressi kasutatakse otseturundusteadete (uudiskirjade) saatmiseks juhul, kui klient on andnud vastava nõusoleku. 
 • Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust meie klienditoega.
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine:
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub veebipoe klienditoe e-posti vahendusel (info@seccam.eu). 
 • Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).